Rozwój potencjału eksportowego firmy Global Control 5 Sp. z o. o. na rynkach Ameryki Północnej, Australii i Oceanii. | GC5 | automatyka budynkowa

Projekt dostał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020); Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości; Numer i nazwa Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP; Numer i nazwa Poddziałania 3.2.2 Modele biznesowe.

Global Control 5 Sp. z o.o. działa jako dostawca systemów automatyki budynkowej zarówno na rynku polskim, ale przede wszystkim, na rynkach zagranicznych. Global Control 5 Sp. z o.o. sprzedaje obecnie z sukcesem na rynkach Unii Europejskiej oraz Republiki Południowej Afryki i Zjednoczonych Emiratów Arabskich dbając jednocześnie o ciągłe poszerzanie strefy sprzedaży. Firma wykorzystuje specjalistyczną wiedzę, prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe, wykorzystuje nowe technologie w tym Internet jako kanał komunikacji i zarządzania urządzeniami w trybie zdalnym. Strategicznymi rynkami dla Global Control 5 są rynki o wysokim wskaźniku PKB, rynki, które rozumieją konieczność podążania za światowymi trendami i są nastawione na rozwój technologiczny, jak również rynki dla których coraz większe znaczenie odgrywa ekologia, redukcja i optymalizacja kosztów oraz jakość. W tym kontekście jako perspektywiczne rynki dla rozwoju spółki wytypowano: USA, Kanadę, Australię i Oceanię. Podstawowym założeniem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego, w oparciu o opracowaną w ramach projektu nową strategię internacjonalizacji, dzięki czemu Firma GC5 rozszerzy działania handlowe na rynkach perspektywicznych i tym samym poszerzy grupę docelową odbiorców oferowanych wyrobów.

Głównym celem projektu jest: wzrost o 15% sprzedaży na rynkach międzynarodowych produktów automatyki budynkowej oferowanych przez firmę Global Control 5 Sp. z o.o. oraz podpisanie łącznie minimum 6 nowych kontraktów w Ameryce Płn. i/lub Australii i Oceanii do czerwca 2018 roku – poprzez wdrożenie certyfikacji produktów Global Control 5 Sp. z o.o. oraz opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju eksportu obejmującego rynki Ameryki Płn., Australii i Oceanii. Realizacji celu będą służyły następujące zadania: – opracowanie strategii internacjonalizacji Spółki – promocja wyrobów Spółki na rynkach USA, Kanady, Australii i Oceanii (targi) – certyfikacja wyrobów Spółki na rynkach USA, Kanady, Australii i Oceanii.

Realizowane przetargi

 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.