Regulamin | GC5

Regulamin Newslletera
Global Control 5 sp. z o.o.

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), Global Control 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-820), przy ul. Wyczółki 71, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS:0000550088, nr NIP: 5252607299, REGON: 360592757, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.000 zł (zwana dalej: „GC5”), określa niniejszym zasady korzystania z Usługi Newsletter.

2. Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. W ramach Usługi Newsletter GC5 za pośrednictwem poczty elektronicznej, na  adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, będzie wysyłała informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia Usługi Newsletter przez GC5, co może nastąpić w dowolnie wybranym przez GC5 momencie.

4. Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez GC5 produktów lub usług oraz innych informacji dotyczących GC5, w tym dotyczących opinii, wydarzeń, nowości itp.

5. Każdy Newsletter zawiera w szczególności:
informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,
wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
możliwość rezygnacji w każdej chwili z Usługi Newsletter przez Użytkownika,

6. Korzystanie z Usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

7. Usługa Newsletter jest realizowana poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail. Treść takiej zgody znajduje się w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez GC5 na adres poczty elektronicznej Użytkownika,
zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez GC5 na adres poczty elektronicznej Użytkownika,
kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację, umieszczonego w przesłanej przez GC5 automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.

8. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający zgodę powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji Usługi Newsletter.

9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Usługi Newsletter poprzez kliknięcie na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wybierając przycisk tutaj w treści zdania „Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.

10. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo.

11. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

12. Adres e-mail Użytkownika, którym GC5 dysponuje dla celów udostępniania Newslettera może być powierzony firmie realizującej wysyłkę materiałów marketingowych na rzecz GC5.

13. GC5 zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez uprzedniego informowania o tym fakcie Użytkownika. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie www.

14. GC5 ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail Użytkownika z bazy Użytkowników bez podania przyczyny.

15. GC5 zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Użytkowników bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika o tym fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.