Zespół | GC5

Adam
Półgrabia

Prezes Zarządu

adam.polgrabia@gc5.pl
Więcej

Marcin
Płoski

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

marcin.ploski@gc5.pl
Więcej

Tomasz
Bal

Wiceprezes Zarządu ds. Projektowania Produktu

tomasz.bal@gc5.pl
Więcej

Bartosz
Bal

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

bartosz.bal@gc5.pl
Więcej

Mateusz
Klatecki

Kierownik Działu SW Development

mateusz.klatecki@gc5.pl

Katarzyna
Goleniewska

Marketing Manager

katarzyna.goleniewska@gc5.pl

Jakub
Ćwiek

Manager Działu Sprzedaży

jakub.cwiek@gc5.pl

Kamil
Nowicki

Manager Działu Wsparcia Technicznego

kamil.nowicki@gc5.pl

Marek
Janczewski

Kierownik Działu Testów

marek.janczewski@gc5.pl

Aleksandra
Szulc

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży i Logistyki

aleksandra.szulc@gc5.pl

Szymon
Drozdek

Inżynier Wsparcia Technicznego

szymon.drozdek@gc5.pl