Kontakt | GC5

Adres korespondencyjny:

Warszawa:

Global Control 5 Sp. z o.o.
ul. Wyczółki 71
02-820 Warszawa

Gdańsk:

Global Control 5 Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 27
80-298 Gdańsk

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy: 25 000 zł.

KRS: 0000550088,
NIP: 5252607299
REGON: 360592757

Kontakt

Dział sprzedaży:
sales@gc5.pl

Zamówienia:
orders@gc5.pl

Wsparcie techniczne:
support@gc5.pl