Zapytanie ofertowe nr 1 POIR 3.3.3 z dnia 23 lutego 2018 r. | GC5

 

Zamawiający: Global Control 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie oraz realizację elementów materiałów reklamowych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wspierająca promocję produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA, ZEA i Brazylii, która dotyczy wykonania oraz realizacji elementów materiałów reklamowych:

Opracowanie projektu, wykonanie i dostawa długopisów, spinnerów i latarek do siedziby Zamawiającego, w tym:
1. długopis metalowy z grawerem/nadrukiem
2. spinner metalowy z grawerem/nadrukiem

  1. latarka ze śrubokrętem z czterema bitami i silikonowym uchwytem

 

Materiały informacyjno-promocyjne powinny zostać oznakowane zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki zgodnie z projektem udostępnionym na stronie internetowej www.mr.gov.pl .

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed realizacją zamówienia zastosowanie odpowiednich oznaczeń na poszczególnych produktach oraz kolorystykę.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 6 miesięcznego okresu gwarancji na materiały reklamowe .

Zapytanie ofertowe nr 1 POIR 3.3.3/2018 oraz szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia określona jest w załącznikach.

Powyższy projekt jest planowany do realizacji w ramach projektu „ Promocja produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA, ZEA i Brazylii”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,” Oś priorytetowa: 3 Wsparcie  innowacji w przedsiębiorstwach, działanie:3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie:3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu: „Promocja produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA, ZEA i Brazylii”

 Termin składania ofert mija dnia: 6 marca 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1 POIR 3.3.3_2018 ZAŁĄCZNIK 1 - formularz_ofertowy ZAŁĄCZNIK 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Our site uses cookies. We use them to properly display the page on your device. If you do not agree to this, you can change your browser settings. More information on the information we store in cookie files can be found in the privacy policy.