Zapytanie ofertowe nr 6 POIR 3.3.3 z dnia 15 marca 2018 r. | GC5

Zamawiający: Global Control 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza zapytanie ofertowe na produkcję filmu reklamowego urządzenia iSMA-B-MAC36NL.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wspierająca promocję produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA oraz ZEA, która dotyczy realizacji filmu reklamowego urządzenia iSMA-B-MAC36NL. Film powinien być przygotowany według poniższej specyfikacji:

– film przygotowany w formacie 16×9, full HD, (rozdzielczość 1920×1080),

– film przygotowany na podstawie scenariusza przygotowanego przez oferenta, który zostanie dołączony do zapytania ofertowego i będzie stanowił Załącznik nr 4 (zamawiający przekaże kartę katalogową produktu, która stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

– film powinien zawierać m.in. takie elementy jak opis techniczny produktu, prezentacja produktu, elementy animacji, pokazanie gdzie wykorzystuje się to urządzenie, etc…

– jeśli do produkcji filmu będzie konieczność zakupu gotowych filmów konieczne jest podanie przykładowych cen,

– zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub/i modyfikacji scenariusza, który zostanie wybrany w drodze zapytania ofertowego,

– film nie powinien być dłuższy niż 3 minuty,

– Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranych fragmentów muzycznych do produkcji filmu promocyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Dźwięk stereo 2.0

Warunek konieczny: dołączenie do oferty wcześniejszych przykładowych realizacji filmów reklamowych, zgodnych z wytycznymi zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe nr 6 POIR 3.3.3/2018 oraz szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia określona jest w załącznikach.

Powyższy projekt jest planowany do realizacji w ramach projektu „ Promocja produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA, ZEA i Brazylii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,” Oś priorytetowa: 3 Wsparcie  innowacji w przedsiębiorstwach, działanie:3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie:3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu: „Promocja produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA, ZEA i Brazylii”

Termin składania ofert mija dnia: 23 marca 2018 r. o g. 13.00

Zapytanie ofertowe _nr_6_POIR_3.3.3_2018 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.