Zapytanie ofertowe nr 5 POIR 3.3.3 z dnia 29 marca 2018 r. | GC5

Zamawiający: Global Control 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie renderów i packshotów produktowych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wspierająca promocję produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA oraz ZEA, która dotyczy wykonania renderów i packshotów produktowych.

Rendery powinny być przygotowane według poniższej specyfikacji:

– dwa ustawienia renderu: pod kątem i en face, gdzie ustawienie pod kątem musi być zaakceptowane przez zamawiającego,

– światło, tło renderu musi być przygotowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego i po jego akceptacji,

– render musi być dostarczony w plikach: png, jpg, tiff (do druku: 300 dpi) z jak najmniejszym marginesem. Pliki png i tiff z alphą (na przezroczystości),

– render musi być również dostarczony w postaci pliku mp4 (animacja 360 stopni, minimum 360 klatek, 30 klatek na sekundę). Animacja musi być płynna, bez widocznych skoków,

– Rozdzielczość 4K,

Liczba renderingów będzie uzależniona od liczby produktów, jednak nie przekroczy 15 produktów, gdzie na 1 produkt otrzymujemy komplet materiałów: pliki png, jpg, tiff w dwóch ustawieniach oraz film mp4.

Packshoty muszą być przygotowane według poniższej specyfikacji:

– format A0 (100×70) 300 dpi,

– liczba ujęć – minimum 4 ujęcia,

– z kanałem alpha,

– packshot musi zawierać dodatkowe elementy 2D – opis produktu uzgodniony i zaakceptowany z zamawiającym,

– packshot musi być także dostarczony w formatach tiff, jpg, png, exr 32 bit,

Liczba packshotów będzie uzależniona od liczby produktów, jednak nie przekroczy 15.

Warunek konieczny: dołączenie do oferty przykładów wcześniejszych realizacji renderów i packshotów.

Zapytanie ofertowe nr 5 POIR 3.3.3/2018 oraz szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia określona jest w załącznikach.

Powyższy projekt jest planowany do realizacji w ramach projektu „ Promocja produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA, ZEA i Brazylii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,” Oś priorytetowa: 3 Wsparcie  innowacji w przedsiębiorstwach, działanie:3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie:3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu: „Promocja produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA, ZEA i Brazylii”

Termin składania ofert mija dnia: 6 kwietnia 2018 r. o g. 13.00

Zapytanie ofertowe _nr_5_POIR_3.3.3_2018 ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.