Zapytanie ofertowe nr 4 POIR 3.3.3 z dnia 15 marca 2018 r. | GC5

Zamawiający: Global Control 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne – Stany Zjednoczone (USA) i Zjednoczone Emiraty Arabskie(ZEA).

Przedmiotem zamówienia jest usługa wspierająca promocję produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA oraz ZEA, która dotyczy zakupu usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne – Stany Zjednoczone (USA) i Zjednoczone Emiraty Arabskie(ZEA). Zakupiona usługa musi zawierać analizę pod kątem marketingowym i prawnym, która ma na celu dostosowanie możliwości eksportowych GC5 do warunków charakterystycznych dla ZEA oraz USA.

Raport powinien zawierać:

Zamówienie składa się z dwóch części:

Cześć 1 – usługa dotycząca analizy  dla rynku USA;

Cześć 2 – usługa dotycząca analizy  dla rynku ZEA;

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej.

Usługi doradcze zostaną nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku. Zakup zrealizowany przed udziałem w targach i misjach gospodarczych.

Targi na rynkach perspektywicznych, w jakich będzie brał udział Zamawiający:

ICloud Expo/Internet of Things Expo w Nowym Yorku – 2019;

Zapytanie ofertowe nr 4 POIR 3.3.3/2018 oraz szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia określona jest w załącznikach.

Powyższy projekt jest planowany do realizacji w ramach projektu „ Promocja produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA, ZEA i Brazylii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,” Oś priorytetowa: 3 Wsparcie  innowacji w przedsiębiorstwach, działanie:3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie:3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu: „Promocja produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA, ZEA i Brazylii”

 Termin składania ofert mija dnia: 23 marca 2018 r. o g. 13.00

Zapytanie ofertowe_nr_4_POIR_3.3.3._2018 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.