Zapytanie ofertowe nr 3/UE/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. | GC5

Anulowanie w dniu 27 lipca 2017 r. zapytania ofertowego nr 3/UE/2017

W związku z tym, że cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty jest wyższa niż kwota, jaką Global Control 5 Sp. z o.o. może przeznaczyć na sfinansowanie usługi.  Zapytanie Ofertowe nr 3/UE/2017 zostało anulowane.

 

Zapytanie ofertowe nr 3/UE/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.

Zamawiający: Global Control 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza zapytanie ofertowe na  proces certyfikacji na zgodność z normami UL i CSA.

 
Przedmiotem zapytania będzie przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobów na zgodność z normami UL i CSA, zleconych do jednostki naukowo-badawczej lub firmy posiadającej akredytowane laboratorium badawcze, rezultatem których ma być uzyskanie informacji o zgodności z normami UL i CSA modułów I/O serii Mix i Mini oraz przedstawienie badań w postaci raportu i certyfikatów w języku angielskim.

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Badania zgodności z normami UL i CSA
2. Certyfikacja

Zapytanie ofertowe nr 3/UE/2017 oraz szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia określona jest w załącznikach.
Powyższy projekt jest planowany do realizacji w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług”
Tytuł projektu: „Rozwój potencjału eksportowego firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach Ameryki Północnej, Australii i Oceanii”
Planowany termin realizacji projektu: od 01.01.2016 do   31.12.2017 r.
 
Termin składania ofert mija dnia: 22 czerwca 2017 r.

Zapytanie_nr 3_UE_2017 Zapytanie_nr 3_UE_2017_ zał_1 Zapytanie_nr 3_UE_2017_ zał_2 Zapytanie_nr 3_UE_2017_ zał_3 Zapytanie_nr 3_UE_2017_ zał_4 Zapytanie_nr 3_UE_2017_ zał_5 Zapytanie_nr 3_UE_2017_ zał_6_iSMA-MIX Zapytanie_nr 3_UE_2017_ zał_7_iSMA-MINI

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.