Zapytanie ofertowe nr 2/UE/2017 z dnia 28 marca 2017 r. | GC5

Anulowanie w dniu 6 kwietnia 2017 r. zapytania ofertowego nr 2/UE/2017.

W związku ze zmianą zakresu norm dotyczących certyfikacji w zakresie UL i CSA Zapytanie Ofertowe nr 2/UE/2017 zostało anulowane.

W najbliższym możliwym terminie zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 

Zamawiający: Global Control 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza zapytanie ofertowe na  proces certyfikacji na zgodność z normami UL i CSA.

Przedmiotem zapytania będzie przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobów na zgodność z normami UL i CSA, zleconych do jednostki naukowo-badawczej lub firmy posiadającej akredytowane laboratorium badawcze, rezultatem których ma być uzyskanie informacji o zgodności z normami UL i CSA modułów I/O serii Mix oraz przedstawienie badań w postaci raportu i certyfikatów w języku angielskim.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Zapytanie ofertowe nr 2/UE/2017 oraz szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia określona jest w załącznikach.

Powyższy projekt jest planowany do realizacji w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług”

Tytuł projektu: „Rozwój potencjału eksportowego firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach Ameryki Północnej, Australii i Oceanii”

Planowany termin realizacji projektu: od 01.01.2016 do   31.12.2017 r.

Termin składania ofert mija dnia: 10 kwietnia 2017 r.

Zapytanie_nr 2_UE_2017 Zapytanie_nr 2_UE_2017_zał_1 Zapytanie_nr 2_UE_2017_zał_2 Zapytanie_nr 2_UE_2017_zał_3 Zapytanie_nr 2_UE_2017_zał_4 Zapytanie_nr 2_UE_2017_zał_5 Zapytanie_nr 2_UE_2017_zał_6

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.