Zapytanie ofertowe nr 2 POIR 3.3.3 z dnia 23 lutego 2018 r. | GC5

 

Zamawiający: Global Control 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie oraz realizację materiałów drukowanych- folderów reklamowych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wspierająca promocję produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA, ZEA i Brazylii, która dotyczy wykonania oraz realizacji materiałów drukowanych- folderów reklamowych:

Materiały informacyjno-promocyjne powinny zostać oznakowane zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki zgodnie z projektem udostępnionym na stronie internetowej www.mr.gov.pl .

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 6 miesięcznego okresu gwarancji na materiały reklamowe .

Zapytanie ofertowe nr 2 POIR 3.3.3/2018 oraz szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia określona jest w załącznikach.

Powyższy projekt jest planowany do realizacji w ramach projektu „ Promocja produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA, ZEA i Brazylii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,” Oś priorytetowa: 3 Wsparcie  innowacji w przedsiębiorstwach, działanie:3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie:3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu: „Promocja produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA, ZEA i Brazylii”

 Termin składania ofert mija dnia: 6 marca 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2 POIR 3.3.3_2018 ZAŁĄCZNIK 1 - formularz_ofertowy ZAŁĄCZNIK 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.